Piotr Szreniawski
Administracyjnoprawne zagadnienia przeciwdziałania nikotynizmowi

O ile docelowo pożądane jest zbudowanie społeczeństwa wolnego od nałogu tytoniowego, to w bliższej przyszłości bardziej realistyczne jest dążenie do zapewnienia osobom palącym możliwości palenia tytoniu, i jednoczesne zagwarantowanie osobom niepalącym życia wolnego od dymu tytoniowego. Dla osiągnięcia tych celów niezbędny jest przede wszystkim wysoki poziom kultury obywateli, jak i odpowiednie przepisy.

Książka "Administracyjnoprawne zagadnienia przeciwdziałania nikotynizmowi" jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej Piotra Szreniawskiego, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2005 roku.

pełny tekst książki:
http://dimkus.comicgenesis.com/tyton.pdf

 
   
webdesign by spicywebsites